2.15.2018

Klara, färdiga, ny dataskyddsförordningEUs nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018. Den nya lagen behandlar varje företags skyldighet att hantera alla personuppgifter noggrant vare sig de kommer från kunder, partners eller den egna personalen. Företagen måste också berätta mer ingående och tydligt hur de samlar in uppgifter, vad de används till, hur länge de sparas och hur personer kan påverka hanteringen av sina egna uppgifter.

Förberedelserna bör inledas med att kartlägga den nuvarande processen, alltså hur företaget hanterar olika personuppgifter, i vilka olika system och hur dessa skyddas just nu. Därefter dokumenterar man hur personuppgifterna hanteras. Med hjälp av dokumentationen kan företaget då på begäran visa att man har uppfyllt kraven i förordningen.

Andra saker som krävs enligt den nya förordningen är bl.a.:
 1. Ett godkännande av personen för att samla in personuppgifterna och godkännandet ska även gå att bevisa i efterhand. Endast ett godkännande av de allmänna villkoren är inte tillräckligt, utan godkännandet ska ges endast för detta syfte.
 2. Rätten att kunna bli bortglömd. Detta betyder att en person har rätten att be om att sina uppgifter helt raderas. Dock gäller inte detta för information som ett företag måste behålla för andra rättsliga skäl.
 3. Att personer har bättre kontroll över sina egna uppgifter (radering, delvis radering, ändring, överföring, vilken information som lagras etc.) 
 4. Företagets skyldighet att anmäla ett integritetsintrång. Om ett sådant brott begås måste företaget informera dataskyddsmyndigheten och de personer som omfattas av brottet.

Bra dataskydd kräver bra datasäkerhet

Då och då får vi från olika medier läsa om att man har hittat säkerhetshål i olika system och att dataintrång redan gjorts via hålen. Det är hög tid att alla som hanterar en webshop förstår att arbetet med datasäkerheten är ett dagligt arbete och att det lönar sig att låta experter upprätthålla datasäkerheten.

NyTeknik rapporterade 2017 om en undersökning av europeiska företag som visar att 17 procent inte följer företagets säkerhetsrutiner. Och hela 6 procent har utsatts för dataintrång. (källa NyTeknik)

Vilkas rutiner och de erbjudna e-handelstjänsterna enligt dataskyddsförordningen

Vilkas påbörjade förberedelserna för redan över ett år sedan och vi har i detta tagit hjälp av KPMGs erfarna dataskyddsjurister som har erfarenhet från bl.a. specifika IKT-frågor. Efter att det nuvarande dataskyddet klarlagts i dataskyddsprojektet har bl.a. Vilkas affärsmodeller, integritetspolicy, dokument och avtal samt processbeskrivningar utvecklats och uppdaterats.

En god nyhet för Vilkas kunder är att tillsammans med KPMG kommer vi erbjuda ett enkelt och tydligt informationspaket som går igenom vad dataskyddsförordning betyder och vad e-handlare ska tänka på. Informationspaketet kommer också att innehålla en färdig integritetspolicy för webbutikens personregister och annat exempelinnehåll som kan användas i webbutikens villkor.

Mer information om den nya dataskyddsförordningen

Det finns flera olika artiklar med mer information och material om GDPR. Här är länkar till en del:

Läs mer

2.08.2018

Produktbetyg - använd dina kunders åsikter

Produktbetyg och -recensioner har en central roll inom e-handeln. Här tänkte vi berätta mer om varför produktrecensioner kan öka försäljningen och hur kunderna kan lämna sina recensioner i din webshop.

En e-handlare kan lova en massa saker till kunderna - men i slutändan vet ändå kunderna att handlarens mål är att sälja och därför också att e-handlaren alltid presenterar sina produkter och tjänster från sin bästa sida. Därför har produktrecensioner en nyckelroll i försäljningsprocessen.


Produktbetyg är oftast förstått som ett sätt att värdera en produkt med hjälp av stjärnor eller poäng. Hos t.ex. Amazon kan varje produkt betygsättas med en till fem stjärnor. Produktrecensioner där köparna kan beskriva sina erfarenheter av produkterna är av ännu mer hjälp för potentiella kunder.

Om du låter dina kunder betygsätta produkterna och publiserar det i din webshop kan det i många fall ge en boost i försäljningen. Detta eftersom många internetanvändare verkligen gillar produktbetyg och lägger stort värde i dessa. Undersökningar visar att upp till 72% säger att de litar på onlinebetyg lika mycket som på personliga rekommendationer från vänner.
Så här fungerar produktbetyg i webbutiken

När funktionen för produktbetyg används visas betygen på flera olika ställen i din webshop. De visas tydligast på själva produktsidan där man ser det genomsnittliga betyget och hur många som lämnat betyg direkt under produktnamnet. När man klickar på betyget kommer man till sektionen längre ner på sidan där man ser mer om betygen och recensionerna. Kunderna kan sedan skriva sin egen recension för just den produkten genom att klicka på länken "Skriv en egen utvärdering". Där kan de ge ett betyg från en till fem stjärnor och samtidigt beskriva sina erfarenheter av produkten. När kunden ger sitt betyg måste de även ange sitt namn och sin e-postadress, men dessa visas inte i själva butiken utan endast e-handlaren kan se den informationen. Produktbetyget visas på kategorisidorna, i sökresultaten och även i sökfiltret. På så sätt får kunderna en översikt av vilka produkter som fått bäst betyg av andra kunder.
När sökfiltret är aktiverat i butiken visas betygen också där och kunderna kan använda betygen som ett filter. T.ex. kan kunden välja att bara få se produkter som fått ett medelbetyg på minst fyra av fem stjärnor.

Produktbetygens fördelar för e-handlaren

Genom att tillåta kunderna att lämna produktbetyg och -recensioner i butiken får du som e-handlare en massa fördelar som kan påverka butikens framgång, både direkt och indirekt.
 • Naturligtvis ger höga betyg en positiv inverkan på försäljningen av produkterna. En undersökning genomförd av Big Social Media avslöjade att produkter som betygsatts positivt säljer 200 procent bättre än produkter som inte har några betyg. Även antalet betygsättare spelar en roll här, i undersökningen jämfördes produkter som hade över 50 betygsättningar med produkter som hade mindre än 5 betygsättningar. Produkter med många betyg sålde 63 procent mer.
 • Enligt en undersökning från E-Consultancy ökar även summan på snittordern ofta när produktbeyg används.
 • Produktrecensioner som låter kunderna berätta om sina erfarenheter av produkten är väldigt intressanta för andra kunder. Ofta ger recensionerna också svar på frågor som potentiella kunder funderar över.
 • Recensioner som skrivits av kunder är så kallat "användargenererat innehåll". Den stora fördelen med detta är att du inte behöver skriva det själv. För sökmotorer som t.ex. Google är det också viktigt att nytt innehåll skapas på sidorna hela tiden. Genom produktrecensioner görs detta arbete åt dig automatiskt. Kundernas recensioner innehåller också ofta viktiga sökord som potentiella köpare använder i sökmotorerna.
 • Många av de som e-handlar undersöker först kvaliteten på produkter de tänker handla innan de faktiskt genomför köpet. I Google kan de t.ex. skriva "iPhone 8 recensioner". När du erbjuder detta är det mer troligt att potentiella köpare hamnar i just din webshop.
 • Du får ärlig feedback från dina kunder och kan lära dig mycket om deras idéer och önskemål. Förutom försäljningssiffrorna är produktrecensioner en viktig måttstock för dina produkter. Genom detta kan du inte bara se hur ofta specifika produkter säljs men också vilka produkter dina kunder verkligen är nöjda med.
 • Möjligheten att kunna ge produktrecensioner får dina kunder att känna att de verkligen tas på allvar och att deras åsikt är viktig. Marknadsföringsexperter kallar detta "engagemang", när kunden har en interaktion med webbutiken. Samtidigt skapas en starkare lojalitet från kunden vilket kan göra att kunden snabbare blir en återkommande kund.
 • Betygen med stjärnor visas inte bara på butikens produkt- och kategorisidor utan även i sökresultaten hos t.ex. Google. Där får produktbetygen användarens uppmärksamhet på ett positivt sätt.

Den positiva effekten av negativa recensioner

En del e-handlare är rädda för att deras produkter ska få negativa recensioner och att när potentiella kunder kan se dessa så kommer det att påverka webbutikens framgång. Men det finns en del anledningar till varför negativa recensioner också är motiverade och det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt för en e-handlare.
 • Den viktigaste anledningen har vi redan nämnt: du får direkt feedback från kunden. På så sätt får du reda på vilka av dina produkter som inte uppfyller kundernas förväntningar och du kan då vidta lämpliga åtgärder.
 • Negativa recensioner innehåller också ofta värdefull information för andra kunder och kan i en större utsträckning reducera returprocenten genom att undvika besvikelser. Returer kan vara något återkommande och kostsamt för e-handlare, men produktrecensioner kan låta kunderna få veta potentiella svagheter i produktkvaliteten.
 • Undersökningen från Big Social Media visar att produkter med negativa recensioner köps precis lika ofta som produkter utan några recensioner alls.
 • Att ta bort produkter som fått dåliga betyg från webbutikens utbud är inte alltid den bästa lösningen. Big Social Media analyserade också anledningarna till negativa betyg och hittade att e-handlaren skulle kunna minska antalet negativa betyg med 55% genom att t.ex. ändra produktbeskrivningen eller optimera leverans och emballage.
 • Och sist men inte minst, negativa recensioner gör att de positiva recensionerna sticker ut och känns mer autentiska. Undersökningar visar att kunder reagerar bättre på recensioner när det finns både positiva och negativa. Om alla recensioner är positiva och inte en enda negativ kan kunderna lätt misstänka att recensionerna är censurerade eller ännu värre, falska.

Sammanfattningsvis kan vi säga: genom att visa produktbetyg och -recensioner i din webshop kan du i många fall öka dina intäkter, lära dig mer om kvaliteten på dina produkter och skapa mer interaktion med dina kunder.


Här på vår supportsida kan du läsa mer om hur man använder produktbetyg i Vilkas webbutiker - www.vilkasgroup.se/support/produktbetyg
Läs mer

2.01.2018

Trendprodukter för e-handel 2018

För ett mindre företag kan det av flera anledningar vara svårt att starta en webshop med ett brett utbud av en massa olika produktyper. Problemen uppdagar sig speciellt i marknadsföringen och logistiken samt konkurrensen från extremt stora aktörer som t.ex. Amazon. Då kan det vara en bra idé att istället starta en webshop med specialprodukter, dvs. en nischad webshop. Varför funkar det bättre att sälja nischade produkter i en webshop? Med en sådan butik kan man lättare hitta sin målgrupp samt marknadsföra sina produkter mer effektivt inriktat på målgruppen. Nyckeln är att bygga upp en gemenskap runt webbutiken som kan lösa problemet med målgruppen genom rätt produktutbud och en överlägsen kundupplevelse. Detta klarar t.ex. Amazon, AliExpress och andra större butiker inte av, så det finns ett utrymme att kunna nå en betydande position även globalt. Ett stort plus är såklart om man själv verkligen brinner för sin egen nisch t.ex. genom en hobby.

Vilkas VD Markku Korkiakoski har själv provat på det här tillvägagångssättet framgångsrikt flera gånger genom att starta webshop med nischade produkter. Han har bl.a. startat de egna webbutikerna:
Alla dessa idéer har kommit från viljan att erbjuda kunderna en överlägsen service och kundupplevelse inom ett smalt segment. De större webbutikerna med väldigt breda sortiment klarar inte av att konkurrera när det kommer till expertisen, produktsortimentet och snabbheten. Även marknadsföringen har varit mer effektiv eftersom webbutiken kan fokusera på dessa konkurrensfördelar. Men var har Markku fått dessa idéer från? Ha ett öppet sinne och jobba med din idé, säger Markku. Det finns ingen genväg till framgång.

Här nedan kommer 10 tips på heta produkter inom e-handel som Markku gärna skulle starta en ny webshop för, men just nu vill han fokusera på de butiker han redan har och föreslår därför att just du kan öppna en nischad webshop istället!Till hjälp har Markku använt sig av Google Trends och det här Sökord-verktyget som kan vara riktigt bra verktyg för någon som just ska starta webshop och vill hitta sin egen nisch.

1. Pekskärmshandskar

Med dessa slags handskar kan man använda en smartphone även när man har handskarna på. Och de kalla vintrarna här i norr ger oss en trovärdig miljö för att sälja handskarna även globalt. "Pekskärmshandskar testade i arktiska förhållanden" låter som ett säljande citat. När man googlar efter dessa handskar så är det mest större butiker med blandade produkter som dyker upp, så en specialiserad webshop skulle nog ha en bra chans.

2. Örtkrukor

En liten örtträdgård på fönsterbrädan tar in sommaren året om. Dessutom är det ett smart sätt att odla sina egna örter till matlagning. Samma sak här, de som just nu hamnar högst upp i sökresultaten är större varuhus med blandat utbud och någon med en bättre expertis inom just detta produktsegment skulle nog med en nischad webshop kunna ta sig upp där ganska snabbt.

3. Hälsofrämjande livsmedel

Funktionella livsmedel är sådanna livsmedel som i kliniska tester visat sig ha positiva hälsoeffekter. Speciellt de yngre generationerna tänker mer och mer på vad de stoppar i munnen. Norden är en utmärkt miljö för hälsosam mat. Rena svenska hälsofrämjande livsmedel kan man nog sälja globalt.

4. Kokosprodukter

Produkter gjorda på kokos är ett hälsofrämjande livsmedel som man kan använda på många olika sätt för att främja välbefinnandet. Kokosolja är säkert både för människor och djur både utvändigt och invändigt. Den sägs heller inte vara dålig för vikten.

5. Specialkaffe

Specialkaffe är en kaffedryck som är framställd av experter och skiljer sig från vanligt kaffe med sin unika karaktär, höga kvalitet och personlighet. Konkurrensen i Norden är ännu inte jättestor och en ny webshop skulle nog kunna slå sig in.

6. Smarta kläder

Olika smarta kläder och accessoarer utvecklas hela tiden. Smarta kläder och accessoarer är alltså inte smarta i sig, men de har speciella egenskaper för t.ex. elektronik eller fysik. Säkert kommande trendprodukter men bra nischade webbutiker saknas fortfarande.

7. Bärbara 3d-skrivare

En 3D-skrivare skriver ut tredimensionella former och objekt. Det har nu också börjat dyka upp bärbara modeller på marknaden som man skulle kunna sälja i en webshop, även globalt.

8. Solcellsladdare

Man kan ladda var och när som helst, så länge det finns tillräckligt med ljus. En definitiv trendprodukt för folk som är i rörelse och använder många olika prylar. För en global marknad där man kan använda sig av världens största marknadsplatser som Amazon eller AliExpress.

9. Hopfällbara möbler

Hopfällbara möbler är ett bekvämt sätt att utöka ditt hems eller kontors användningsmöjligheter. De är även lätta att lagra och leverera till kunder tack vare vikbarheten. Detta tillsammans med skandinavisk design skulle nog göra en webshop väldigt intressant även internationellt.

10. VR-produkter

Den virtuella världen och dess relaterade produkter är en megatrend de närmaste åren och det finns fortfarande en chans att hänga på den. Kanske kan det vara en bra idé att välja en nischprodukt eller -tjänst inom denna trend för att kunna få en bra position på marknaden.

När du fått en betydande position på nätet med din egen nischprodukt så kan du sakta utöka ditt utbud. Din gemenskap hjälper dig med detta, så länge du har en verklig dialog med dina kunder.

Förhoppningsvis har det här inlägget inspirerat dig att hitta din egen nisch som du kan använda för att bygga en egen framgångsrik webshop.

Har du förslag på några trendprodukter som du tror kommer slå igenom i år?

Läs mer

12.08.2017

Kostnadsfri synlighet för din webbutik - del 2/2

I den första delen tog vi upp några av de populäraste webbplatserna runt om i världen som erbjuder kostnadsfria tjänster och synlighet för e-handlare. Och nu i den här andra delen kommer vi titta närmare på vad man kan göra lokalt för att få en bättre synlighet. Att lyckas med e-handel ligger dock i händerna på e-handlaren själv och det här är bara några idéer av vilka aktiviteter man som e-handlare kan göra.

Sökmotoroptimering av webbutiken

Sökmotoroptimering eller SEO (Search Engine Optimisation) som det kallas är en långvarig aktivitet som oftast har en stor betydelse för huruvida man lyckas med webbutiken. Speciellt för konsumenthandel är den organiska synligheten av webbutiken i sökmotorer en viktig faktor om man vill få konstandsfri synlighet. På nätet kan man googla sig till en massa information om SEO, så det kan löna sig att plugga på litegrann. Glöm inte heller att Vilkas e-handelsplattform har ett SEO-verktyg som guidar dig till att sökmotoroptimera din egen webshop på rätt sätt. När du får en bra position i sökresultaten för din webshop (helst på första sidan) så har du verkligen lyckats med det bästa möjliga sättet att få kostnadsfri synlighet och därigenom också trafik till din webshop.

Blogg

Den kanske största fördelen med en blogg är att den påverkar webbutikens synlighet. I en blogg bör man skriva artiklar som kan vara intressanta för potentiella kunder. Sökmotorerna identifierar snabbt intresset för artikelns innehåll vilket ger en bättre synlighet för din webshop via bloggen. Man bör även tänka på innehållet från ett sådant perspektiv att folk tycker om att dela intressanta artiklar i sociala medier. Så tänk på vilka saker som är intressanta inom din egen kunskap och expertis och var dig själv. Man kan även använda sig av gästbloggare som kanske kan ge ett lite annat perspektiv på saker än en själv som e-handlare kan. Det lönar sig att skriva kvalitativt innehåll regelbundet och långsiktigt vilket gör att sökmotorerna tolkar webbutiken som en expert inom sin bransch.

Nyhetsbrev

E-postmarknadsföring av bra kvalitet är ett av de mest effektiva sätten att få omedelbara resultat. Detta är också ett av de mest använda marknadsföringsmetoderna. Först bör man som e-handlare fundera ut en metod för att samla in kvalitativa e-postadresser. Metoderna kan skilja sig åt för konsument- och företagsbutiker, men målet för båda är att samla in adresser dit man kan skicka innehåll som mottagaren kommer tycka är intressant. Om innehållet inte passar tillräckligt för mottagarna är risken stor att de ser e-postmarknadsföringen som spam/skräppost. Ett effektivt sätt att samla e-postadresser kan vara att erbjuda något kostnadsfritt men som kräver att man anger sin e-postadress. T.ex. är en kostnadsfri guide ett effektivt sätt att få e-postadresser till potentiella kunder. Ett exempel är Billackering.eus Billackeringsmanual som har laddats ned över 10 000 gånger, så webbutiken har alltså fått kontaktuppgifter till över 10 000 potentiella kunder.

Kom bort från datorn och var närvarande

Kunder tycker om att handla från någon de träffat eller på något sätt känner. E-handlare sitter ofta hemma eller på ett kontor och väntar på kunder, men varför skulle man inte kunna vara där potentiella kunder är. Bra platser för detta kan t.ex. vara mässor, möten eller seminarier inom just din bransch. Så på med din stiligaste outfit och ut och möt dina kunder, var öppen och lyssna på vad de har att säga. Den här gamla metoden att träffas ansikte mot ansikte är underskattad i vår digitala värld, men kan ibland vara det bästa sättet att nätverka. Kom ihåg att ta med visitkort och att ha någonting synligt på dig med din webbutiks adress. Oroa dig inte för vad du ska prata om, diskussioner med kunder startas oftast av sig själva.

PR-kampanjer

Originella evenemang, händelser och tävlingar på sociala medier har gjorts av många e-handlare. Det gäller att försöka få fram butiken på ett sådant sätt att potentiella kunder kommer ihåg den och att media får upp ögonen för kampanjen och kanske skriver om den och butiken kostnadsfritt. Detta kräver ett mod från e-handlaren att våga öppna upp sig för allmänheten, men där resultaten kan bli riktigt bra jämfört med storleken på insats. Detta fungerar samtidigt positivt för det egna varumärkesbyggandet som också kan ge synlighet för webbutiken.

Nöjda kunder som rekommenderar

Det bästa sättet att få ut sitt namn är nöjda kunder. I onlinevärlden sprids ryktet från nöjda kunder väldigt snabbt och från missnöjda kunder ännu snabbare än normalt. Ta väl hand om dina nöjda kunder och ge dem verktyg för att kunna rekommendera din webshop. T.ex. kan man använda sig av webbutikens egna produktbetyg eller olika sociala medier som t.ex. Facebook.

Samarbete med leverantörer och andra webbutiker

Först och främst, se till att det finns länkar till din webshop från olika partners webbsidor. En av de kanske viktigaste sakerna för sökmotorsynligheten är korslänkning och inlänkar från andra sidor när sökmotorn utvärderar kvaliteten på webbsidorna. Ju större partner eller ju större synlighet partnern har desto bättre fungerar det för att få ut adressen till din webshop på ett eller annat sätt. Dessutom kan samarbeten med andra webbutiker vara ett annat alternativ, med korslänkning får båda kostnadsfri synlighet samt en bättre kundupplevelse för kunderna. Se till att webbutiker du samarbetar med är pålitliga och att båda parterna drar nytta av korslänkningen.

Listan kan göras lång, men med dessa två blogginlägg så får du redan gott om kostnadsfri synlighet för din webshop. Dock måste erkännas att dessa metoder tar en del tid, men oftast är det ju så att entreprenörers tid inte räknas som pengar, tyvärr.


Tycker du att det är någon bra metod som saknas i vår lista?
Läs mer

9.15.2017

Kostnadsfri synlighet för din webbutik - del 1/2

En välgjord webbutik är grunden för hållbar och utvecklande synlighet på nätet. Om ditt företag endast förlitar sig på externa webbtjänster för att sälja, som t.ex. Facebook, så är företaget också bundet till tjänsternas förändringar och synligheten skulle plötsligt kunna ändras i en oönskad riktning eller t.o.m. börja kosta pengar. Genom att skapa en egen webbutik får företaget en säker omgivning utan att behöva oroa sig för tråkiga överraskningar, så länge man valt rätt e-handelsleverantör. Med en egen webbutik och domän är det säkert att börja skaffa sig besökare från olika webbtjänster.

Med externa tjänster kan e-handlaren styra trafik mot den egna webbutiken. Att generera trafik till butiken är ofta den svåraste delen för entreprenörer, där man också lätt kan slösa mycket pengar om man inte är vaksam på ekonomin. På nätet finns också sk. kostnadsfria trafikkällor, som dock tar en del tid att underhålla. Men om e-handlaren engagerar sig i dessa tjänster och orkar skapa kvalitativt innehåll så är det också möjligt att stadigt öka trafikflödet till webbutiken. Dessutom får webbutiken in-länkar från de externa tjänsterna vilket kan öka sökmotorsynligheten och pålitligheten. Det kan också vara bra att tänka på att även om du inte lyckas skapa mycket innehåll för någon av de utomstående tjänsterna så kan det ändå vara bra att årminstone skapa ett konto så att inte t.ex. en konkurrent reserverar ett användarnamn, varumärke eller identitet som är viktig för dig.

Kostnadsfria länkar och tips finns det rikligt av och därför har vi delat den här artikeln i två delar. I den här första delen tar vi upp populära webbplatser runt om i världen som erbjuder kostnadsfria tjänster och synlighet för e-handlare. Och i den andra delen kommer vi att titta mer på lokala tjänster.

FACEBOOK

På Facebook kan företag med en företagssida marknadsföra sina produkter och tjänster på flera olika sätt. Facebookanvändare kan gilla företagets sida och på så sätt se företagets meddelanden. Dessutom erbjuder Facebook möjligheten att mot en kostnad marknadsföra sina inlägg mot en specifik målgrupp och inläggen kan länkas till en sida utanför Facebook, som t.ex. webbutiken. Med Facebooks marknadsföringskampanjer kan man precisera sina inlägg väldigt specifikt. Man kan t.ex. välja att ett inlägg ska visas endast för 20-åriga män som är i ett förhållande och bor i Sverige. Men allt börjar med att skapa en företagssida för webbutiken vilket inte kostar någonting. Uppmärksamma också besökare och kunder i din webbutik på din Facebook-sida och bygg upp antalet som gillar din sida. Plötsligt har du byggt upp ett värdefullt nätverk som du kan använda för Facebook-marknadsföring.
Skapa din egen företagssida på Facebook >>

GOOGLE BUSINESS

Du kan närsomhelst redigera dina företagsuppgifter och de uppdateras automatiskt i både Googles sökresultat och Maps. Du får direkt veta när användare pratar om ditt företag och du kan svara dem som företagets företrädare. Du kan även följa hur många stjärnor ditt företag får av användare över tiden. Du kan lära känna dina kunder bättre och få reda på vilken typ av interaktion de har med ditt företag. Dessutom kan du se hur kunderna hittar ditt företag. Var de kommer ifrån. Du kan också se hur många gånger någon klickat på ditt telefonnummer, bett om vägbeskrivning och hur många som besöker din webbsida.
Lär mer >>

YOUTUBE

Youtube är världens näst största sökmotor, världens tredje mest populära webbplats och användarna spenderar i snitt 30 minuter där för varje besök. Youtube är en Googleägd videotjänst. Ungefär 85% av alla internetanvändare i Sverige använder Youtube. Antalet prenumeranter av en YouTube-kanal är ett betydande nummer eftersom det inte går att, som på Facebook eller Instagram, köpa till sig följare. Webbutiken kan använda YouTubes potential på två olika sätt. Man kan skapa en egen kanal för webbutiken och börja göra intressanta videos om sina tjänster och produkter eller på andra sätt uppseendeväckande videos som får folk att komma tillbaka till kanalen. Ett annat, lite enklare sätt är upp till 30 sekunder långa videoannonser som visas i samband med en video och är lätta att rikta mot en viss målgrupp. Men dessa är inte kostnadsfria, så inget mer om det i den här artikeln. Men video fungerar i allmänhet väldigt bra för e-handlare!
Skapa en egen kanal på Youtube >>

TWITTER

Använd Twitter för din webbutik som en trafikkälla och kommunikationskanal om
 • Du vill nå en specifik målgrupp
 • Du vill dela information om dina produkter/tjänster
 • Du vill ha en snabb kundtjänstkanal
 • Du vill veta vad som sägs om din tjänst
 • Du vill ha kontakt med potentiella kunder och partners
Kom ihåg att skapa en intressant profilbeskrivning samt att använda #hashtags kreativt, eftersom folk ofta följer dem. Tweeta innehåll med bilder och kom ihåg att lägga till länkar till dina egna sidor.
Skapa ett eget Twitter-konto >>

INSTAGRAM

Mer än 5 miljoner annonsörer runt om i världen använder redan Instagram för att berätta om sina egna tjänster och för att få in mer trafik. Tjänsten är väldigt populär och främst baserad på bilder och videoklipp.
Skapa ditt eget konto på Instagram>>

LINKEDIN

Linkedin är ett enkelt sätt att skapa ett professionellt nätverk mellan företag, kunder, partners, anställda och olika intressegrupper. Företaget kan dra nytta av sin Linkedin-sida på många olika sätt. Förutom att det kan användas vid rekrytering och deltagande i diskussioner så kan man även skapa Linkedin-annonser. Kom ihåg att den som skapar företagsprofilen måste ha en personlig Linkedin-profil som använder en e-postadress från företaget.
Skapa din egen LinkedIn-sida >>

PINTEREST

Pinterest används av 175 miljoner användare och ungefär 80% använder det i sina mobiler. Pinterest är ett ställe där man letar idéer och inspiration från bilder. Om du har intressanta och fina produktbilder kan det absolut vara värt att skapa ett Pinterest-konto för din webbutik.
Skapa ett eget företagskonto på Pinterest >>

MICROSOFT - BING

Det finns också (en liten del) användare som inte använder Google. Google är överlägset den mest använda sökmotorn, men t.ex. hos Windows-mobiler är det många som använder sökmotorn Bing eftersom den kommer med fabriksinställningarna. Genom att använda Bing kan du få lite extra synlighet. Speciellt om du vill nå just Windows-mobilanvändare.
Regestrera dig på Bing >>


Har vi glömt några viktiga globala tjänster som är kostnadsfria och passar för e-handlare?
Läs mer

8.25.2017

Snabba upp webbutiken - ta bort överflödiga bandbreddkapare

Hur snabbt en webbbutiks sidor laddas har stor betydelse för kundupplevelsen och därigenom också för försäljningen. Om en länk från sökresultaten tar flera sekunder att laddas så kommer en otålig surfare definitivt att tröttna och istället gå till nästa länk i sökresultaten. Även Google har lagt märke till detta och använder sidans hastighet som en kriterie när de listar sökresultaten. Därför har alla e-handlare en anledning till att tänka på webbutikens laddtid och ta bort eventuella onödiga saker som saktar ner sidorna.

Hur mäter man hastigheten?

Det går att mäta hastigheten med flera olika verktyg. Google Analytics visar statistik under Beteende > Webbplatshastighet. Där kan man enkelt se t.ex. om laddtiden någon gång har ökat kraftigt. Man kan då leta efter anledningen bland de ändringar man gjort på sidan under den tiden.


En mer teknisk analys med utvecklingsförslag kan man få med verktyget Google Page Speed. Analysen skiljer dock inte på utvecklingsförslagens betydelse för den totala laddtiden utan alla får samma uppmärksamhet i rapporten oberoende om de faktiskt skulle göra stor eller väldigt liten skillnad. Detta är bra att komma ihåg när man går igenom rapporten.

Ett annat alternativ till Googles verktyg är Pingdom som ger en mer illustrativ rapport med vattenfallsmodellen där man kan se hur lång tid olika element tar att ladda.

Det väsentliga ur användarvänlighetens synvinkel är såklart hur snabbt sidan laddas upp på användarens skärm. Många funktioner kan laddas även långt efter detta skett men från användarens perspektiv har sidan redan laddats klart. Därför är laddtiden från rapporter inte heller alltid likadan som den användaren upplever. Detta kan man enkelt se själv genom att titta på webbläsarens Developer tools under Network. Det kan vara en bra idé att först öppna sidan i incognito-läge så att cachen inte laddar något färdigt innehåll och man får en mer liknande upplevelse som en ny besökare.
När sidan laddats kan man arrangera i storleksordning så att man kan se vad det är som tar mest tid och då fixa t.ex. dåligt optimerade bilder.

Vilka saker påverkar hastigheten?

Webbutikens hastighet påverkas först och främst av servrarna och programmen som används, så som e-handelssystemet.

E-handlaren kan själv (efter att ha valt leverantör) påverka sidornas hastighet genom att hålla innehållet rent och snyggt. Även om nätverksanslutningar nuförtiden är snabba så kan det ändå vara bra att hålla ett öga på filernas storlekar och mängder. Som man kan se i den tidigare rapporten så kommer den sammanlagda laddtiden från tio- eller hundratals små anrop. Om man kan göra förbättringar på några stycken så kan slutresultatet bli anmärkningsvärt.

Hur kan man göra en webbplats snabbare?

Om du tidigare inte alls har tänkt på sidornas laddtid kan du nog med små åtgärder göra ganska stor skillnad.

1. Spara bilderna i jpg-format

Png-formatet är bra för t.ex. ikoner, speciellt om man behöver transparenta bilder, men alla större bilder är alltid bra att spara i jpg-format. T.ex. en 1000x1000 pixel stor produktbild i png-format kan lätt bli 1,5 MB stor, medans om man sparar i jpg-format kan storleken vara 250 KB utan märkbar skillnad i kvalitet, åtminstone inte som ögat kan se.

2. Fundera på om du kan sålla bort visst innehåll

Bakgrundsbilder eller videos som täcker hela skrämen kan vara snyggt, men äter tid från laddningen. Om startsidan har ett bildspel, fundera på om man skulle kunna minska antalet bilder. Och här kan det vara väldigt lönsamt att kolla och optimera bildfilernas storlek!

3. Minska bildernas storlek redan innan de laddas upp på sidan

Även om ditt e-handelssystem skalar om bilderna automatiskt är det ändå bra att spara bilderna i rationell storlek från början. För produktbilderna kan man fundera på vad som är en passande storlek för bilderna i den största vyn de kommer visas och spara bilderna med den storleken. Bilder som är större än upplösningen för en normal datorskärm (1920*1080) är redan onödigt stora.

Banners och bilder som läggs till i själva innehållet bör också sparas från början i den storleken man vill att den ska visas som störst. I webbutikens redigeringsverktyg kan man göra bilden mindre men själva filen blir inte mindre och laddtiden blir onödigt lång.

4. Egen kod i egna filer

Om man ändrar butikens design med hjälp av egen kod (t.ex. CSS eller JavaScript) kan det vara en bra idé att spara koden i .css- och .js-filer och endast lägga till länkar till filerna i webbutikens innehåll. På så sätt sparas de i webbläsarens cacheminne hos besökaren och när besökaren då klickar till nästa sida så laddas de snabbare från cacheminnet.

Om man kopierar innehåll till webbutiken från andra ställen (som t.ex. från ett word-dokument) får man med copy/paste-metoden också med sig extra formateringskod och det kan vara väldigt mycket extrakod. Det är bra att ta bort den här extrakoden och använda webbutikens designverktyg eller externa css-filer för att redigera texten. Detta hjälper också till väldigt mycket om man i framtiden skulle t.ex. vilja ändra till en annan font i webbutiken.

5. Ta bort onödiga externa tjänster

Ta bort sådant innehåll från butiken som inte längre är nödvändigt, som t.ex. spårningskoder för marknadsföringskampanjer som inte längre är aktiva. Analyseringsverktyg, remarketing, live-chat och andra integrerade externa tjänster fungerar genom att skicka data till tjänsten från webbutiken varje gång en sida laddas. Även om dessa vanligtvis laddas asynkront och inte direkt påverkar användarupplevelsen är det alltid bra att ta bort sådana tjänster som inte längre används.

Men få inte panik!

Vid optimering av laddtiden finns en risk att man överoptimerar. Ändra bara innehållet och ta bort saker som verkligen inte har någon påverkan på användarupplevelsen och hanteringen av butiken. Se till att de förslag du får från andra faktiskt är relevanta och gör endast större ändringar om de verkligen kommer ha en positiv effekt på användarupplevelsen. Överdriven förfining för att snabba upp sidan får inte ta uppmärksamheten från annat utvecklingsarbete eller marknadsföring. Viktigast är att tänka på laddtiden i det vardagliga arbetet och att förbättra saker ett steg åt gången.
Läs mer

8.01.2017

Fem grundstenar för en lyckad webbutik: #2 Bra kundinriktat innehåll


Nu tar vi och tittar närmare på den andra viktiga grundstenen, alltså webbutikens innehåll. Även om detta tas upp i massa olika sammanhang, kurser, seminarier, blogginlägg osv. så är det fortfarande väldigt få webbutiker som verkligen har satsat på att få till bra produktbeskrivningar. Den vanligaste ursäkten är att det tar för lång tid och det kan man såklart förstå, speciellt om det handlar om hundra- eller tusentals produkter. Dock bör alla e-handlare förstå att dåligt innehåll nästan är detsamma som om produkten inte ens vore till salu.

Bra och omfattande innehåll har en direkt positiv inverkan på sökmotorsynlighet och -placering. Ju mer och bättre innehåll som finns på sidan desto längre tid kommer kunderna spendera på sidan. Längden tid som spenderas på sidan är en av Googles kriterier som används för att bestämma sökresultatens ordning.

Coolstuff uppmärksammas ibland för sina annorlunda och unika produktbeskrivningar och de har verkligen satsat mycket på beskrivningarna. De är både infomativa och lite roliga, en del kunder stannar säkert längre på sidan endast för att läsa beskrivningarna. Läs t.ex. deras beskrivning för Speak Out Spel, men glöm inte bort att komma tillbaka till det här inlägget när du läst klart.

Avsaknad av viktig information förhindrar köp

Kunderna bestämmer sig för om de vill köpa en produkt beroende på den information som finns på produktsidan. Om någon viktig information saknas är det lätt att kunden bestämmer sig för att inte handla. Det kan vara något så enkelt som produktens exakta mått, tvättråd för kläder eller produktens tillverkningsland.

Ofta får handlaren färdiga produktbeskrivningar direkt från leverantören. Detta leder till att en massa olika webbutiker har identiska produktbeskrivningar för produkten. Ur sökmotorsynlighetens synvinkel betyder det att det finns flera olika sidor med identiskt innehåll. Den sida som var först med att publicera innehållet kommer då antagligen vara den som får den bästa positionen. Genom att skriva beskrivningarna med egna ord och lägga till mer användbar information skiljer man sig från konkurrenterna och troligtvis börjar det också då synas i sökmotorresultaten.

Skapa en diskussion och innehåll runt produkten

Om det känns jobbigt och svårt att skriva innehåll, försök då engagera dina kunder och bjud in dem att delta i detta. Genom att använda produktrecensioner ger du dina kunder möjligheten att berätta värdeful information och feedback om produkterna. Man ska inte heller vara rädd för negativa recensioner, de är också viktiga att få höra, om de produkter man säljer inte är av bra kvalitet eller om någon information saknas i beskrivningarna. Med hjälp av sådan feedback kan man hela tiden förbättra produktbeskrivningen och minska risken att som tidigare nämts någon inte handlar på grund av saknad information.

Lyft fram fördelar och ge tips

För t.ex. tekniska enheter, som spelkonsoller eller TV-aparater finns det alltid väldigt mycket teknisk information. Det är bra att den informationen finns med på produktsidan, men det bör inte vara det enda innehållet.

Kunder vill gärna också veta hur produkten fungerar, hur man gör för att få så mycket som möjligt ut av den och kanske hur man kan använda den ihop med andra produkter. Sådan information kan man skriva om direkt på produktsidan eller så skulle man kunna ha en blogg där man berättar ännu mer omfattande om företagets produkter som t.ex. fördelar och användartips.

Bra produktbilder

Bra produktbilder är en av de viktigaste sakerna kunder tittar på när de bestämmer sig om de ska handla eller inte. Det gamla ordspråket "en bild säger mer än tusen ord" stämmer verkligen eftersom man oftast först lägger märke till produktbilden och efter det läser man kanske beskrivningen. Det är bra att ha flera produktbilder som visar produkten från olika vinklar eller zoomar in på detaljer. Ett bra exempel är t.ex. handväskor, om produktsidan bara har en bild på framsidan av väskan är det säkert många som inte kommer handla. Det är viktigt att kunden t.ex. också kan se hur väskan ser ut inuti och vilka fack som finns.

Om planen är att ta egna produktbilder lönar det sig att försöka lära sig så mycket som möjligt om ämnet. Vi har skrivit ett tidigare blogginlägg Engagera dina kunder med produktbilder av högre kvalitet. Det finns även en massa artiklar på nätet om hur man kan ta bilder hemifrån, här t.ex. en som beskriver hur man kan ta helt okej bilder med en mobil eller kompaktkamera.

Båda artiklarna lyfter fram meningen med att frilägga bilden från bakgrunden. Det är viktigt både för kundupplevelsen och för hur webbutikens design ser ut i sin helhet. Om man har lagt ner mycket på att få till en snygg design men sen inte tagit bort bakgrunden på produktbilderna så blir helhetsintrycket lätt att bilderna är lådaktiga. Om man dessutom har olika storlekar och former på bilderna blir det väldigt rörigt.

En annan sak som kan vara irriterande för kunder är att man har väldigt små bilder på produktsidan och sen när man klickar på bilden för att man vill se en större bild, så öppnas samma lilla bild bara i ett större fönster.

Använd produktvideos

Det är inte så många webbutiker än som använder sig av produktvideos och det kan för många e-handlare vara en stor möjlighet. Med video kan man presentera en produkt mer flexibelt och illustrativt än om man bara använder text. Nuförtiden använder ungefär 50-70% av besökare en mobil och mobilanvändare tittar gärna på video. Även Google gillar video, som vi tidigare nämnt ökar längden tid som spenderas på sidan om besökaren tittar på en video. Så det är alltså också bra för sökmotorsynligheten.

Sökmotoroptimering klart

Om man skriver omfattande produktbeskrivningar, använder produktbilder och videos av bra kvalitet, ger kunderna möjlighet att med egna ord skriva recensioner, skriver artiklar eller produkttester så har man utan att kanske tänka på det samtidigt gjort mirakel för sökmotoroptimeringen. Allt detta arbete ökar värdet på produktinnehållet och förbättrar definitivt placeringen i sökmotorer.

Nöj dig inte med produktbeskrivningar på en mening eller ett stycke. Satsa på detta och skriv mer innehåll som kunderna vill läsa.

Exempel på framgångsrika webbutiker?

Ofta lyfts stora världskända varumärken som Amazon, Zalando, Nelly.com, H&M osv. fram som exempel. Men det är svårt att jämföra mindre och mellanstora företag med företag som räknar sin omsättning i en massa miljarder.

Har du några bra exempel som du tycker andra e-handlare kan lära sig av? Berätta då gärna om dem i kommentarerna nedan!

Om du missade det tidigare inlägget i den här serien så kan du läsa det här Fem grundstenar för en lyckad webbutik: #1 Förståelse för den internationella konkurrensen
Läs mer

7.05.2017

Fem grundstenar för en lyckad webbutik: #1 Förståelse för den internationella konkurrensen


Vi började vårt första e-handelsprojekt 1998 och sedan dess har vi följt utvecklingen av flera tusen kunders webbutiker. Även om tekniken och olika tjänster har utvecklats enormt, har vi ändå märkt att de e-handlare som lyckats nå framgång kombinerar vissa grundläggande saker. Det handlar inte om någon raketforskning och inte heller nödvändigtvis om några enorma ekonomiska investeringar. Mindre webbutiker kan också bli framgångsrika och växa sig större, men det kräver en stark tro på den egna idén samt ett starkt och långsiktigt engagemang.

Det här är den första delen av serien "Fem grundstenar för en lyckad webbutik". Ämnena kommer inte komma i någon slags viktighetsordning, utan istället kan man tänka så att en webbutik inte är starkare än sin svagaste länk. Ett dåligt hanterat steg kan haverera hela kedjan.

Lyckad marknadsföring är en förutsättning för en framgångsrik e-handel, men de här fem grundstenarna handlar mer om områden som bör vara under kontroll redan innan man börjar locka kunder mot butiken med hjälp av marknadsföring. Annars blir det ofta så att man spenderar pengar på marknadsföring i onödan när kunder som kommer till sidan inte genomför någon beställning.

Därför har vi här valt att inte ha med marknadsföring som en av grundstenarna, men det betyder absolut inte att marknadsföring inte behövs. Tvärtom kan man sedan när man har grunden klar, med mer säkerhet börja planera sin marknadsföringsstrategi.

I e-handel finns inga landsgränser

Kunden har ett behov och oftast börjar letandet efter en produkt som möter det behovet i en sökmotor. Baserat på resultaten i sökmotorn börjar kunden jämföra de olika alternativen från olika webbutiker. Efter jämförelsen genomför kunden beställningen från någon av webbutikerna och tänker kanske inte så mycket på från vilket land beställningen gjordes. Möjligen funderar kunden över logistiken och leveranstiden, men vi pratar mer om det i senare inlägg.

Du konkurrerar alltså inte längre bara med de bästa företagen på din gata, i din stad eller ens i ditt land, utan dina konkurrenter kan komma från varsomhelst i hela världen. För att överleva konkurrensen är det viktigt att man förstår vilka som är ens konkurrenter. Googla på söktemer för dina mest populära produkter och se vilka sidor som kommer upp i resultaten. Försök att använda flera olika termer för att få en så bra bild av dina konkurrenter som möjligt. Google använder dina tidigare sökningar när de visar resultaten och därför kan det vara en bra idé att använda incognito i webbläsaren (ett privat fönster i webbläsaren) för att få ett mer liknande sökresultat som dina kunder får.

När bilden av dina konkurrenter börjar ta form kan du börja jämföra de olika webbsidornas funktion, design, kategoristruktur, hur produkterna presenteras, hur den interna sökfunktionen fungerar, vilka betal- och leveranssätt som erbjuds och hur kundtjänsten hanteras. Du skulle t.o.m. kunna göra några riktiga beställningar hos dina konkurrenter för att se hur de tar emot sina kunder.

Att hamna högre upp bland sökmotorernas resultat är livsviktigt för en webbutik. Ett bra verktyg för att uppnå detta är Google Search Console (tidigare Google Webmaster Tools). Med hjälp av den kan du se bl.a. var i sökresultaten dina produkter och innehåll hamnar samt information om söktermer. Med hjälp av den informationen kan du börja utveckla ditt innehåll och försöka hamna högst upp bland sökresultaten.

Eftersom kunderna letar efter erbjudanden och lösningar för olika behov så har ditt utbud i förhållande till dina konkurrenter en viktig roll. Om du säljer skjortor för män och har 20 olika modeller samtidigt som en konkurrent erbjuder flera hundra olika typer av skjortor, är det högst troligt att kunderna kommer trivas bättre och spendera mer tid i konkurrentens webbutik. Längden på tiden som spenderas i webbutiken är en av Googles kriterier för sökresultatens ordning, ju längre tid som spenderas på en sida desto mer intressant ses innehållet vara. Därför är utbudet också viktigt i den meningen.

Om ett brett utbud inte är möjligt kan ett annat alternativ vara att specialisera sig på någon smalare sektor där konkurrensen inte är så hög. Viktigast för en e-handlare är dock att kunna urskilja sig från konkurrenterna och att fokusera på att bygga sitt eget varumärke. Ett starkt varumärke och att sticka ut från mängden ger ett större utrymme att röra sig på och är även en fördel i situationer där man måste konkurrera prismässigt.

Fraktkostnader i webbutiken

Kunderna är inte bara intresserade av att veta produkternas priser, helheten innehåller också fraktpriset och möjligen en returkostnad. Alltför höga frakt- och/eller returkostnader är en av de största hindren till en beställning och driver ofta kunden till att undersöka konkurrenternas alternativ. Logistik kommer tas upp i kommande inlägg i den här serien, men några punkter känns relevanta att ta upp här också.

Det finns flera olika undersökningar om logistik och en av dom är PostNords "E-handel i Norden". Enligt den senaste undersökningen så vill fyra av fem konsumenter ha möjlighet till fria returer. Belgiska IPCs undersökning (från 26 olika marknader med över 24 000 svarande) visar att 86% av kunderna vill ha fri frakt över en viss gräns och samma antal svarade att de vill ha fria returer.

Om konkurrenterna erbjuder fri eller väldigt låg fraktkostnad är det antagligen bäst att själv hålla sig runt samma kostnad. Logistiken kostar naturligtvis alltid något för handlaren, men viktigast är att tänka på hur mycket vinst som blir kvar i slutändan. Genom att förhandla med olika logistikpartners om så konkurrenskraftiga priser som möjligt och att acceptera att det antagligen inte går att lägga hela fraktkostnaden på kunden, så har man redan kommit en bra bit på vägen. Vanligtvis är prisstrukturen för produkterna som säljs uppbyggd så att där finns en vinstmarginal som kan täcka en del av fraktkostnaden.

Sälja globalt med lokala betalsätt

Betalningen är förmodligen det mest obekväma steget för en kund. Därför bör det vara så enkelt, säkert och bekant som möjligt för kunden. Oftast löser e-handlare betalningen genom att erbjuda hemmamarknaden ett brett utbud av olika betalsätt så att varje kund kan välja vilket sätt de känner sig bekvämast med. Internationella kunder erbjuds oftast bara att kunna betala med kort. Detta räcker säkert i de flesta fall, men det kan ändå vara en bra idé att ta reda på mer om varje marknads betalningsvanor. Ju bättre man kan erbjuda lokala och bekanta betalsätt desto bättre lyckas man och åtminstone tappar man inte beställningar bara på grund av att något betalsätt saknas i butiken.

Skulle du själv handla från din butik?

När du har jämfört dina konkurrenters webbutiker med din egen, sätt dig då i dina kunders sits och fråga dig själv, vilken butik skulle du handla ifrån? Svara ärligt utifrån vad du ser och upplever med dina kunders ögon och skriv ner vad som får dig att handla. Det kan vara t.ex. andra kunders rekommendationer och kommentarer, riktigt bra skrivna produktbeskrivningar, fina och tydliga produktbilder, kundservicen och ett fokus på e-handlarens expertis eller något annat eller kanske en kombination av alla dessa saker.

Kom också ihåg att kunder i olika länder uppskattar olika saker. T.ex. det faktum att din fysiska butik ligger i Sverige är kanske inte lika viktigt för en kund som handlar från t.ex. Schweiz eller Kanada.

Exempel på framgångsrika webbutiker

Ofta lyfts stora världskända varumärken som Amazon, Zalando, Nelly.com, H&M osv. fram som exempel. Det är svårt att jämföra mindre och mellanstora företag med företag som räknar sin omsättning i en massa miljarder. Därför tar vi här upp några mindre och mellanstora företag som redan lyckats växa inom sin egen sektor till betydelsefulla spelare.

Rapunzel of Sweden

Rapunzel of Sweden grundades 2007 och i början var det ingen som trodde på Ida Backlunds idé om att sälja löshår globalt på nätet. 2013 var företagets omsättning redan över 100 miljoner kronor. Förra året hade omsättningen växt till 128 miljoner kronor med en vinst på över 9 miljoner och produkterna säljs till över 60 olika länder.

Enligt Ida Backlund krävs det inte speciellt mycket pengar eller ens en unik idé för att lyckas med att skapa ett internationellt företag. Hon säger att vägen till framgång är att våga göra saker annorlunda och att verkligen tro på sin egen idé. Rapunzel of Swedens kärnvärden är service, kvalitet och trygghet.

Billackering.eu

Suomen Automaalit.net Oy grundades i Finland våren 2005 och är Nordens ledande webbutik när det kommer till billack och lackeringstillbehör. Företaget expanderade utomlands 2011 när de öppnade sin svenska butik www.billackering.eu och senare 2015 sin danska butik www.autolakhandel.dk. Under 2016 kom omsättningen upp över 1 miljon euro och 45% av det kommer redan från Sverige. Enligt prognosen kommer omsättningen från den svenska webbutiken att vara större än den finska redan i år.

Desenio

Desenio startade 2010 och hade till en början tanken att sälja ljuddämpande tavlor, men det var när de tog in posters i sitt produktutbud 2014 som det verkligen tog fart. Omsättningen växte från 4,6 miljoner kronor 2014 till 31,7 miljoner kronor 2015. Företaget har gått med vinst genom alla år och från att 2015 endast sålt på den nordiska marknaden levererar de nu till över 30 olika länder, med anpassade sajter för bl.a. Storbritannien, Tyskland och Frankrike.
Läs mer

6.21.2017

Hälsningar från Barcelona

Vi besökte konferensen Global E-commerce Summit som anordnas i Barcelona, Spanien varje år. Den här gången var det den 12-14 juni 2017 och här berättar vi lite om några intressanta händelser, situationer och perspektiv som vi upplevde:

Kunder vill bli underhållna både på nätet och i butiken

Folk vill kunna använda teknologi då, när det passar dem bäst. Hur återspeglas detta i vanliga fysiska butiker? Vi hörde flera seminarier i Barcelona som lyfte fram hur lite fysiska butiker använder möjligheterna med digitalisering. Kunderna lever fullt ut på båda ställena, men isolerade från varandra. Hur kan en fysisk butik användas för att stödja innehållet i webbutiken, eller kanske t.o.m. ge mer innehåll? T.ex. blir bilder och innehåll mer och mer viktigt, skulle man kunna använda de elementen mer i videos, beskrivningar osv. Webbutikerna flyttar i framtiden bort från mobiler till andra ytor, som t.ex. till skyltfönster, speglar, väggar. Att använda mångsidigt och experimentellt digitalt innehåll tillsammans med fysiska butiker är redan på gång och det är något vi bör komma ihåg här i Norden.

E-handelskunder är lojala

Yves Delmas, DPD Group: Lojala e-handelskunder
Ofta hör man att e-handelskunden bara är ett klick ifrån konkurrenrande webbutiker. Så är det såklart också, men i verkligheten är tröskeln till att byta från en beprövad webbutik till en annan förvånansvärt hög. DPD Group publiserade i Barcelona sin undersökning av lojaliteten hos e-handelskonsumenter, som bl.a. avslöjade att:
 • 19% köper alltid från samma webbutik
 • 67% är lojala mot en webbutik, men handlar också ibland från andra
 • 14% av kunderna byter alltid webbutik
86% av kunderna kan man alltså anta är lojala som kunder om de bara hittar en webbutik som fungerar och de känner sig bekväma att handla i. Detta är ett överraskande resultat och uppmuntrar e-handlare till att verkligen ta hand om sina kunder.

Från köpcenter till nöjescenter

Konsumentbeteendet blir mer och mer en guide för den teknologiska utvecklingen. Vårt digitala fotavtryck ger ganska exakt information om oss som kan analyseras och användas för att bl.a. förutspå trender. I Barcelona lyfte Mark Tanner från China Skinny ett intressant fenomen: I länder där man aktivt använder e-handel, som i Kina och USA gör konsumenterna sina inköp i webbutiker och inte längre i köpcenter. Konsumenternas beteende på fritiden har flyttats från köpcenter till nöjescenter. Konsumenterna söker upplevelser och tjänster när de inte längre spenderar tiden på att handla. I Kina har de vanliga butikerna i köpcenter nästan försvunnit och istället finns där nöjescenter. I USA jämnas också köpcenter med marken. Här i Norden har det inte riktigt börja hända, utan det byggs fortfarande nya stora köpcenter.

Chabla-appen från Finland fick uppmärksamhet i Barcelona

Signmark och Chabla vann i Barcelona
Som grädde på moset vill vi uppmärksamma att finländska Signmark fick ta emot ett fint pris för sin innovation Chabla. Marko Vuorihiemos Signmark har skapat appen Chabla som för samman döva med teckenspråkstolkar. Vuoriheimo deltog med en tuff tvåminuters pitch om sin app för vinsten av Entrepreneurial Award. Vinnaren röstades fram av publiken på plats. Efter eliminering fanns tre finalister kvar där publiken röstade på den idé de tyckte var bäst och Chabla steg upp som en överlägsen vinnare med 68% av rösterna. Digitaliseringen av tjänster är ännu bara i sin linda och där har vi i Norden mycket att vinna, speciellt inom utbildnings-, hälso- och teknologisektorerna. Grattis Signmark till er utmärkta idé och pitch!
Läs mer

6.06.2017

NXT – The transformation of retail

Vi begav oss till Norge för att ta tempen på den norska e-handelsscenen. Det var ett välorganiserat event med fullt hus i Oslo, tisdagen den 30 maj. Programmet bestod av två delar med 4 specialiserade ämnen var, så att besökarna kunde välja vad som var mest intressant för dem.

I den första delen var vi med på B2C-presentationen. Det var Arnulf Refsnes från www.brødboksen.no som började. Han har hittat en niche inom livsmedel på nätet och levererar färskt bröd och juice till sina kunder, tidigt på morgonen. Han betonade att det krävs mycket arbete och stor prioritering för att lyckas. En annan anledning som gjort hans koncept framgångsrikt är att det ger mersmak. Hans kunder fortsätter att använda hans tjänst eftersom produkterna/upplevelsen har en hög kvalitet. Detta gör också att kunderna berättar för andra om tjänsten, den ultimata marknadsföringen.

Några av konkurrenterna som vill bli Nordens Amazon

Den andra sessionen vi var med på var ett forum om marknadsplatser. Några av de största marknadsplatserna i Norden (komplett.no, CDON.com, finn.no och miinto.no) var på plats och pratade om deras olika tillvägagångssätt för tjänsterna. En av de viktiga frågorna är om de mindre webbutikerna kommer att överleva den ökade användningen av marknadsplatser. På marknadsplatserna konkureras det oftast med priset eftersom det är så enkelt för kunderna att jämföra. De mindre butikerna med unika produkter eller tjänster kommer dock fortfarande att sticka ut och det kommer antagligen fortfarande att finnas plats för specialister och webbutiker med en bra niche.

Efter lunch var det dags för de stora internationella namnen att ta sig an scenen. Dorte Wimmer från retailinstitute.dk började denna insiktsfulla resa med fokus på den nya konsumenten, "digital natives", och några av de trender de upptäckt genom deras omfattande studie från över 30 länder. Mobil såklart, enkel, effektiv och medveten konsumering är några av de trender hon nämnde.

Näst ut var ingen mindre än David Lloyd, regionschef för Alibaba Group med ansvar för Norden, Storbritannien och Irland. Han satte utvecklingshastigheten i ett perspektiv när han visade utvecklingen av den kinesiska livsstilen de senaste 30 åren. Saker händer i en häpnadsväckande hastighet och de kinesiska konsumenterna ligger i teknologins framkant. Två viktiga saker togs upp: kinesiska konsumenter använder inte konventionella sökmotorer när de handlar online, de går direkt till stora marknadsplatser och Alibaba erbjuder en one-stop-tjänst som ska göra det enklare för utländska handlare att sälja online till kinesiska konsumenter.

I debatten om teknologiska trender, internationalisering, konsolidering och omni-kanal som leddes av Eric Sandtrø (Fjellsport.no), Katharina Mosheim (Telia) och innovationsexperten Salvador Baille, pratades det om att prova och misslyckas fortfarande är ett bra sätt att lära och förbättra sig. Dessutom nämndes vikten av att känna sig själv som tjänstleverantör och veta sin plats i värdekedjan.

Efter det var det Brian McBrides tur att gå upp på scenen. Han pratade om att nå kunderna och betonade värdet av big data och att använda sig av den för att skräddarsy kundrelationerna.

Sist ut var Karl Gilis. Han levererade en sprudlande presentation om konverteringsoptimering. Kortfattat kan hans budskap beskrivas som "less is more" och han gav starka argument och visade med siffror att elementen på en webbsida bör alla tjäna företagets bottenlinje. Kundernas uppmärksamhet är kort och elementen bör presenteras med relevant information så snabbt som möjligt. Han tog också upp vikten av att förstå att webbplatsen är en tjänst som är till för kunderna och inte för företaget.

Stort tack till Netthandel.no och Virke som gjorde eventet möjligt!
Läs mer

6.02.2017

3 enkla sätt att förbättra konverteringen i din webbutik

Författaren av texten jobbar inte i en hamn, utan i supporten hos Vilkas.
Supporten för Vilkas e-handlare skulle kunna jämföras med en hamn dit många seglar på grund av olika skäl. En del stannar för att ta hand om sina båtar som slitits ute till havs, andra för att fylla på sitt lager, en del för att jämföra sina båtar med andra båtar eller kanske bara för att ta en titt på vad som är nytt i hamnen.

Men nog med båtmetaforer. Oftast kan man säga att en dag i supporten inte är den andra lik. Dock finns det en del saker som dyker upp nästan dagligen. En av dessa är konvertering, och speciellt hur man kan förbättra den.

I den här texten fokuserar vi inte på statistik eller t.ex. konverteringsvägens analys och optimering, även fast dessa är viktiga och bör ses över noggrant. Istället går vi igenom tre av de vanligaste konverteringsåkommorna som supporten stöter på och hur man kan råda bot på dem.

1. Tydliga leverans- och betalsätt

Åkomma: Vi ser ofta i webbutiker att betal- och leveranssätten inte har fått någon större uppmärksamhet. Antagligen beror det ofta på att e-handlaren har använt alldeles för lite tid för att testa sin egen butik.

Leverans- och betalsätt ligger ofta kvar ut mot kunderna med de standardnamn som kom med butikssystemet och ibland t.o.m. med standardpriserna från butikssystemet. Detta kan väcka förvirring hos kunderna och sänka förtroendet för butiken. Tillsammans kan de här räcka för att en kund som redan var på väg att handla avbryter sitt köp.

Botemedel: Istället för att man t.ex. ger leveranssättet ett namn som "MyPack" så kan man använda "Leverans till Postens utlämningsställe" eller något liknande. Om det handlar om betalsätt så kan man istället för att använda t.ex. "Payson" ha ett namn som "Faktura, kort eller bank". Kunderna vet nödvändigtvis inte vad Payson eller MyPack är, och de behöver egentligen inte heller veta det.

Boost: Om man vill göra det riktigt noggrant kan man för varje betal- och leveranssätt lägga till egna bilder och skriva tydliga beskrivningar så att kunderna säkerligen förstår.


Kategoristruktur á la Scandinavian Outdoor.

2. Kundinriktad kategoristruktur

Åkomma: Kategoristrukturen och dess utmaninger beror såklart mycket på butikens storlek. En korrekt byggd kategoristruktur är dock en förutsättning för att kunna öka utbudet och försäljningen. Väl strukturerade kategorier gör det enklare att hitta rätt produkt och helt enkelt trevligare att använda butiken.

Ett vanligt problem är att huvudkategorierna inte innehåller någon text, bilder eller produkter. Deras enda uppgift är att innehålla underkategorier. En sådan kategori har egentligen ingen riktig anledning att finnas till och skapar onödiga extraklick för kunderna.

Ett annat vanligt problem är att logiken i kategoristrukturen inte är konsekvent i butiken. Som ett exempel t.ex. en klädbutik som blandar huvudkategorier enligt både kön och användningsområde.

Botemedel: När man planerar sina kategorier är det viktigt att alltid tänka ur slutkundens perspektiv. Istället för att man t.ex. skapar en huvudkategori "Kläder för män" med underkategorier "Byxor", "Tröjor" och "Jackor" plus en huvudkategori "Fritidskläder" med underkategorier "Byxor", "Tröjor" och "Jackor" så skulle man kunna skapa "Kläder för män" som också innehåller fritidskläder eller "Fritidskläder" som innehåller produkter för både män och kvinnor. Att man väljer ett sätt och är konsekvent med det så att kunderna enkelt kan se logiken och hitta produkterna de letar efter.

Istället för att en huvudkategori som "Kläder för män" lämnas tom utan bilder, texter och produkter skulle man kunna använda den för att visa t.ex. bästsäljande produkter, stiltips och inspirerande bilder som lockar till köp.

Boost: Ett sökfilter är ett utmärkt hjälpmedel för kunder som drunkar i havet av tusentals produkter. Filtret sorterar butikens produkter i olika sektioner som gör att kunderna kanske t.o.m. hittar produkter de inte visste att de ens letade efter.


Har du lagt märke till de romanlånga beskrivningar som Zalando har för sina kategorier?

3. Noggrant skrivna beskrivningar

Åkomma: En teori om varför människor idag är den dominerande arten i världen är att människor, till skillnad från andra konkurrerande arter, kan lära sig att använda verktyg och att bygga vapen. Beskrivningarna är i den här tidsperioden av Google, det bästa verktyget och det mest kraftfulla vapnet som varje e-handlare fått tillgång till för att klara sig i internets hänsynslösa värld. Det är synd att se hur många som bestämmer sig för att vara utan det stödet.

Att skriva beskrivningar tar dock tid. Tid är också en e-handlares värsta fiende. Eller snarare bristen på tid. Därför är det väldigt lockande att t.ex. använda importörens färdiga texter för produkterna. Effekten av väl skrivna kategoribeskrivningar är kanske ännu större, antagligen just för att det är väldigt svårt och tar tid att skriva bra och utmärkande kategoribeskrivningar.

Man kan tänka på två olika sätt när det kommer till detta: "Jag har inte tid eller råd att sitta vid datorn och skriva omfattande och unika beskrivningar" eller "Jag har inte tid eller råd att inte sitta vid datorn och skriva omfattande och unika beskrivningar".

Botemedel: Noggrant skrivna beskrivningar hjälper kunderna att ta beslut när de handlar. De hjälper också butiken att klättra uppåt i Googles sökresultat, vilket är livsviktigt för att webbutiken ska få in nya kunder.

Boost: Beskrivningarna ger e-handlaren en chans att bygga en identitet som butikens kunder kan identifiera sig med. De skapar ett språk och en kultur som både handlaren och kunderna kan förstå.
Läs mer

5.03.2017

Skydda din webbutik med SSL-certifikat

Vad är det där SSL egentligen?

SSL är en teknik som används för att skydda anslutningen mellan internetanvändaren och internettjänsterna. Förkortningen kommer från engelskans Secure Sockets Layer, men i dagligt tal används SSL eller HTTPS.

Med en oskyddad anslutning mellan användarens webbläsare och tjänsten är trafiken som skickas emellan oskyddad och all information kan i princip avläsas. Skyddet som SSL ger är att kryptera trafiken. När anslutningen är skyddad är den information du lämnar på webbsidan (så som lösenord och kortuppgifter) krypterad och endast du och tjänsteleverantören kan läsa den. T.o.m. din internetadress är dold.

SSL använder certifikat som säkerställer tjänsteleverantörens identitet och garanterar att webbplatsen man använder faktiskt är vad den utger sig för att vara. Certifikaten utfärdas till tjänsteleverantören av en tredje part, en s.k. certifikatutfärdare (Certificate Authority) som kontrollerar tjänsten och företaget bakom tjänsten.

En bra och kort video om ämnet:

Är min webbutik skyddad?

Med ett SSL-certifikat installerat krypteras trafiken mellan webbplatsens besökare och servern. Webbläsaren som besökaren använder visar i adressfältet att anslutningen är säker med t.ex. en grön text "Secure" och i början av adressen syns https:// istället för http:// (s som i "secure"). Dessutom visas certifikatet för domänen vid en säker anslutning.

Ett exempel från en skyddad webbplats:


Skydd för olika behov

Det finns olika typer av SSL-certifikat för olika behov. Alla certifikat ger teknisk kryptering men vissa certifikattyper lämpar sig bättre för vissa särskilda behov, t.ex. för kryptering av flera adresser eller tjänster med högre behov av förtroende.

Domain Validation (DV) certifkatet är oftast snabbt att installera och det är en okomplicerad och automatiserad process för att skaffa det. Priset för dessa certifikat är ofta mycket lägre, men de säkerställer endast att domänen som kunden använder är den som den utger sig för att vara. Personen eller organisationen bakom domänen är inte kontrollerad på något sätt.

Organization Validation (OV) certifikatet ger en liten förbättring i att det också kontrollerar att företaget som äger domänen faktiskt existerar. Den här typen av certifikat ges inte till privatpersoner utan endast till företag eller organisationer.

Extended Validation (EV) är det mest robusta certifikatet. Utöver att domänen och ägaren bakom verifieras så utförs flera andra kontroller som bl.a. innebär mänsklig inblandning och mer utförliga kontroller av datan. Det här certifikatet rekommenderas ofta för webbutiker.

Utöver dessa certifikat finns också det s.k. wildcard-certifikatet som även skyddar alla underdomäner till en domän. T.ex. så skyddar ett sådant certifikat för domänen company.com också underdomäner som webshop.company.com och blog.company.com utan att behöva flera separata certifikat.

Betydelse för e-handeln

Med tiden har kostnaden för SSL-certifikat sjunkit, de har blivit lättare att få tag på och de tekniska kraven har förenklats. Detta har lett till en ökning av krypterade anslutningar och en situation där bl.a. de stora aktörerna som Google har börjat lyfta skyddade webbplatser högre upp i sökresultaten.

Framöver kommer t.o.m. webbläsare att varna användare om de kommer till en oskyddad webbplats. Mer info om detta: https://motherboard.vice.com/en_us/article/google-will-soon-shame-all-websites-that-are-unencrypted-chrome-https

När e-handeln blir allt vanligare och konkurrensen hårdnar har användandet av SSL-certifikat blivit mer av en norm som skyddar kundernas information och skapar en bättre känsla av förtroende.


Alla webbutiker hos Vilkas kommer inom de närmsta veckorna att ha ett individuellt SSL-certifikat. Läs mer om detta här.
Läs mer

3.13.2017

Webbutikens design - vinner det visuella eller konverteringsoptimeringen?

När man designar webbutikens utseende måste man försöka hitta en balans mellan det visuella och konverteringsoptimeringen. En snygg bild eller video som fyller hela startsidan kan ge ett häftigt intryck på besökare, men gör kanske inte så mycket för webbutikens grundsyfte; att sälja. En webbutik kan såklart vara både visuellt imponerande och säljande, så länge man planerar helheten noggrant.


Användarvänligheten

För att kunderna ska kunna lägga till en produkt i varukorgen och beställa den måste det vara enkelt att hitta produkterna. Om kategorimeny och produktsök placeras så att de är enkla att upptäcka blir det också lättare för kunden att hitta produkterna. När man ska placera de olika elementen är det ingen idé att försöka uppfinna hjulet igen, utan bättre att placera dem på ställen där andra webbutiker vanligtvis har de placerade. På det sättet vet kunden automatiskt var de ska titta (och var de ska peka med musen). För några år sedan gjorde vi en liten undersökning om var olika element är placerade. Resultaten kan kanske vara lite föråldrade, men tanken med att göra användandet enklare genom att placera olika element på vanliga platser gäller fortfarande.

Framhävandet av produkter

Förutom kategorimeny och sökruta är det också en bra idé att lyfta fram produkter direkt på butikens startsida. Helst högt upp på sidan så att man slipper scrolla så mycket innan man hittar produkterna. Att framhäva produkter på startsidan har många fördelar. De berättar direkt för en ny besökare vad för slags produkter som finns i butiken och väcker intresse att se mer. De skapar också en visuell känsla med hjälp av produktbilderna och hjälper även i sökmotorsynligheten för produkterna man lyfter fram.

Vitàlamin.se

Banners

Ofta är det populärt att ha ett bildspel med banners som bläddrar på startsidan. Med hjälp av bilderna kan man skapa ett första intryck och de fångar effektivt blicken. Det är alltså en bra idé att utnyttja den här blickfångaren för att främja säljandet och lyfta fram erbjudanden, speciella produkter eller populära kategorier. Genom att klicka på bannern kommer kunden snabbt till produkterna och kan beställa. Ett fungerande sätt att använda banners kan också vara att presentera sina servicelöften. T.ex. "Fri frakt för beställningar över 1000kr" eller "Leverans inom 1-3 dagar" eller något annat sätt man använder för att övertyga kunderna att webbutiken är ett bättre alternativ än konkurrenterna. Om bildspelet bara visar snygga bilder är dess enda värde att skapa en känsla och den kan t.o.m. störa försäljningen.

Footern

Besökare letar ofta efter kontaktuppgifter och information om företaget i webbutikens footer för att läsa mer innan de känner sig säkra att genomföra en beställning. Därför är det lönt att lista alla möjliga länkar som finns i footern. Allmänna villkor, integritetspolicy, leverans- och returvillkor, betalsätt, företagets kontakt- och bakgrundsinformation, sociala medier osv.

Minhud.com

Samma användarvänlighet och upplevelse på mobila enheter

I mobilversionen måste man tänka på hur elementen ska få plats på en mindre skärm utan att offra varken det visuella eller användarvänligheten. Därför får man oftast göra några kompromisser i mobilversionen. Kategorimenyn kan man t.ex. trycka ihop bakom en menyknapp (t.ex. en "hamburgersymbol") som öppnar hela menyn när man klickar på den, varukorgen kan visas som endast en bild och en del element kan man kanske dölja helt i mobilversionen om de inte är helt nödvändiga för användarvänligheten. Det viktiga också i mobilversionen är att det är enkelt att hitta produkterna och beställa.


LiebeVilkas erbjuder sina kunder hjälp med att designa webbutiken
 • Temabutiken har flera teman som får även en gammal butik att se modern ut, också i mobilen.
 • Man kan också beställa en skräddarsydd design för webbutiken från oss. Kontakta forsaljning@vilkasgroup.se om du vill ha hjälp med att förbättra webbutikens design!

Läs mer